DG Eğitim Bursu Kazananları 2021 - 2022 Listesi

 

İsim - Soyisim

Fakülte

 Ahmet Eren Özel  Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Aleynanur Taşyürek  Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Anıl Dağlı  Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Aynur Erdoğdu  İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 Betül Kuş  Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakültesi 
 Beyza Keskin  İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Burak Mutluhan Uysal  Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Burcu Yılmaz  İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - İngilizce
 Buse Keçili  Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Buse Lök  Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Büşra Kaya  Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakültesi 
 Ece Bilgili  İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - İngilizce
 Emre Demir  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Fadime Nazlı  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 Evrim Öztürk  Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 Ferdi Kaya  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Feyzi Efetürk  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi   
 İpek Dikerler  Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 İsmail Can Gök  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 Kasım Erçin  İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 Mehmet Ali Vurur  Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Nursel Bozkurt  Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Pelin Şen  Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Rümeysa Çetin  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Sedat Uçak  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Süsel Güler  Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Şeyma Sargın  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Yaren Naz Badem  Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
 Yasin Ramazan Eryılmaz  Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

DentGroup Eğitim Bursu başvuru koşulları nelerdir?

• 25 yaşını geçmemiş olmak
• T.C. Üniversiteleri Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim görüyor olmak
• Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak
• Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur)
• 1.sınıfı bitirmiş 2. sınıfa geçmeye hak kazanmış diş hekimliği fakültesi öğrencisi olmak
•  Ara sınıflar için; genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

DentGroup Eğitim Bursu süreci nasıl işliyor? 

DentGroup Eğitim Bursu başvuruları 2021 yılı 1 - 21 Kasım tarihleri arasında alınacak olup www.dentgroup.com.tr adresindeki burs başvuru formunu doldurarak yapılır. 21 Kasım tarihinde başvuru süreci sonlandırılır. 
Ön değerlendirme sonrasında DG İnsan Kaynakları departmanı aracılığı ile yüz yüze mülakat yapılır. Mülakat sonrasında burs kazanan adaylar, 1 Ocak 2022 itibari ile 8 ay boyunca burs alır.

DentGroup Eğitim Bursu mülakat sırasında istenilen belgeler nelerdir?

• İmzalı taahhütname (Word dokümanı İndir)
• Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet üzerinden temin edilebilir.)
• Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
• Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
• Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu
• Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi
• Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
• Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A, 4B, 4C)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
•  Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devlet)
•  Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi
•  Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)

Burs Kazananlar Ne Zaman Açıklanır?

Aralık ayında yapılan mülakatlar sonucu ile DentGroup Eğitim Bursu almaya hak kazanan adaylar www.dentgroup.com.tr web sitesi ve sosyal medyadan duyurulur.
Önemli Notlar
• Mülakat tarihleri DentGroup tarafından öğrencilere e-posta ve SMS ile duyurulur.
• Yukarıda belirtilen bütün belgeler DentGroup Eğitim Bursu Başvuru Formu’na eklenerek, mülakata gelirken getirilmelidir.
• DentGroup Eğitim Bursu Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
• Seçimler DentGroup Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
• DentGroup Eğitim Bursu almaya hak kazananlara mail ve SMS ile geri dönüş yapılılır.

DentGroup Eğitim Bursu’nun Kesilme Halleri

Bursun Normal Süresinde Kesilmesi:

DentGroup eğitim bursu sınırlı süre ile geçerlidir. Yeni dönem burs başvuruları için sene sonunda kriterleri uyan bursiyerlerin tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bursun Diğer Hallerde Kesilmesi:

• Başka bir kurumdan burs alanların,
• Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
• Başarı durumu yönetmelikte belirtilen seviyenin altında kalanların,
• İstenilen belgeleri DentGroup İnsan Kaynakları departmanına zamanında ulaştırmayan ve tamamlamayanların,
• Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, sene veya dönem kaybına neden olacak şekilde okul değiştirenlerin,
• DentGroup’a bilgi vermeden kayıt donduranların,
• Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karıştığı veya hüküm giydiği tespit edilenlerin,
bursları kesilir ve gereken durumlarda bursiyerlerden o tarihe kadar yapılan ödemeler geri istenir.

DentGroup kliniklerinde staj imkanı var mıdır?

DentGroup Eğitim Bursu’ndan yararlanan diş hekimi adayları yarıyıl veya yaz tatillerinde uygun görülen DentGroup diş kliniklerinde stajyer ve gözlemci öğrenci olarak yer alabilirler. 
Bu web sitesinin tüm tasarımı ve tüm içerik DentGroup’a aittir. DentGroup'un yazılı ve açık izni olmaksızın bunların kullanımı halinde ilgililer hakkında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca cezai ve hukuki yollara başvurulacaktır.
Tüm hakları saklıdır
2020 DentGroup A.Ş.