DentGroup kliniklerinde staj imkanı var mı?

DentGroup eğitim bursundan yararlanan diş hekimliği adayları yarıyıl veya yaz tatillerinde uygun görülen DentGroup kliniklerinde stajyer ve gözlemci öğrenci olarak yer alabilirler. 

DentGroup Eğitim Bursu başvuru koşulları nelerdir ?

 • 25 yaşını geçmemiş olmak,
 • T.C. üniversitelerinin Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim görüyor olmak,
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur).
 • 1.sınıfı bitirmiş 2. sınıfa geçmeye hak kazanmış öğrenciler
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)


DentGroup Eğitim Bursu süreci nasıl işliyor? 

DentGroup Eğitim Bursu başvuruları her yıl  Eylül ayında başlatılacak   www.dentgroup.com.tr adresindeki burs başvuru formunu doldurarak yapılır. Başvurular değerlendirildikten sonra adaylarla insan kaynakları departmanı aracılığı ile yüz yüze mülakat yapılır. Mülakat sonrasında burs almaya hak kazanan adaylar 1 Ocak itibari ile 8 ay boyunca burs alırlar.
 

Burs Kazananlar Ne Zaman Açıklanır?

Aralık ayında  yüz yüze mülakat yapılır. Aralık ayında yapılan  mülakatlar sonucu ile eğitim bursu almaya hak kazanan adaylar www.dentgroup.com.tr web sitesi ve sosyal medyadan duyurulur.

 

Önemli Notlar

 • Mülakat tarihleri DentGroup tarafından öğrencilere e-posta ve sms ile duyurulacaktır.
 • Yukarıda belirtilen bütün belgeler DentGroup Eğitim Bursu Başvuru Formu’na eklenerek, mülakata gelirken getirilecektir.
 • DentGroup Eğitim Bursu Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Seçimler DentGroup Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.
 • DentGroup Eğitim Bursu almaya hak kazananlara mail ve sms ile geri dönüş yapılacaktır

DentGroup Eğitim Bursu mülakat sırasında istenilen belgeler nelerdir?

 • İmzalı taahhütname (Word dokümanı İndir)
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet’ten temin edilebilir.),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
  • Çalışanlar için onaylı Maaş bordrosu,
  • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
  • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
  • Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A, 4B, 4C)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet),
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),

DentGroup Eğitim Bursunun Kesilme Halleri

Bursun Normal Süresinde Kesilmesi

DentGroup  eğitim bursu bir sene süre ile geçerlidir.  Sene sonunda kriterleri uyan bursiyerlerin tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bursun Diğer Hallerde Kesilmesi

 • Başka bir kurumdan burs alanların
 • Sigara içtiği tespit edilenlerin
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
 • Başarı durumu yönetmelikte belirtilen seviyenin altında kalanların,
 • İstenilen başarı belgelerini DentGroup A.Ş. zamanında ulaştırmayanların,
 • Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, sene veya dönem kaybına neden olacak şekilde okul değiştirenlerin,
 • DentGroup’a bilgi vermeden kayıt donduranların,
 • İstenilen eksik belgelerini tamamlamayanların,
 • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karıştığı tespit edilenlerin,
 • Hüküm giydiği tespit edilenlerin,

bursları kesilir ve gereken durumlarda bursiyerlerden o tarihe kadar yapılan ödemeler geri istenir.
Bu web sitesinin tüm tasarımı ve tüm içerik DentGroup’a aittir. DentGroup'un yazılı ve açık izni olmaksızın bunların kullanımı halinde ilgililer hakkında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca cezai ve hukuki yollara başvurulacaktır.
Tüm hakları saklıdır
2020 DentGroup A.Ş.