Ortodontik Tedavilerde Yaşın Önemi

Ortodontik Tedavilerde Yaşın Önemi
Ortodontik problemler iki türlüdür.
Birincisi dişsel olan problemlerdir. Bunları; çapraşıklık, eğik dişler, aralıklı dişler, dönük dişler olarak sayabiliriz.
İkincisi ise iskeletsel olan problemlerdir. Bunlar da üst çenenin veya alt çenenin normalden önde olması, ön açık kapanış gibi problemlerdir.
Bu iki problemden sadece biri görülebilirken aynı anda ikiside görülebilir.
Dişsel problemlerde yaş sınırlaması yoktur. Yani birey 55 yaşında olsa dahi ağızda sağlıklı kemik ve yeterli miktarda diş varsa ortodontik tedavi görebilir. Çünkü dişler hayat boyu hareket edebilir.
Fakat kişide iskeletsel problem varsa tedavide yaş çok önemli bir kriterdir. Örnek verirsek büyüme gelişme çağında olan (10-15 yaş) ve alt çenesi geride olan bir çocuğun alt çenesi ortodontik aygıtlarla ileri alınabilir. Bu tedavi çocuğun iskeletsel büyüme potansiyeli kullanılarak yapılmaktadır. Erkeklerde büyüme gelişim 17 yaşlarda iyice yavaşlamaya başlarken kızlarda bu 16 yaş civarında sona erer. 10-15 yaş arası iskeletin hızlı geliştiği bir dönemdir ve bu dönemlerde iskeletsel problemler ortodonti uzmanı tarafından kolaylıkla tedavi edilebilir.
Peki büyüme gelişim çağı geçmiş ve iskeletsel problem mevcut ise ne yapılır? Yine tedavi edilebilir. Fakat bu sefer geride olan alt çeneyi ortodontist değil plastik cerrah çene ameliyatı yaparak ileriye alır. Ortodontist alt ve üst çeneyi muntazam bir şekilde dizerken plastik cerrah iskeletsel bozukluğu tedavi eder. Plastik cerrahın yaptığı bu işleme ortognatik cerrahi (Orthognathic surgery) denilmektedir.
Ortodontide yaşın önemini özetlersek ortodontik tedavi her yaşta yapılabilen tedavilerdir. Yaş sadece ortodontik tedavi planımızı veya şeklini değiştirir.
Makaleyi Yazan Hekim: Dr. Cihan Çapan

RANDEVU AL