2024 Dentgroup Vaka Yarışması

2024 Dentgroup Vaka Yarışması

Dentgroup, geleceğin diş hekimlerini keşfetmek, onları daha iyi vakalar yapma konusunda teşvik etmek amacıyla 2015 yılından bu yana, genç diş hekimlerine yönelik bir vaka yarışması düzenliyor.

 

Diş Hekimliği Fakültelerinin 5. Sınıf öğrencileri, fakültede uzmanlığı devam eden öğrenciler ve mezuniyeti üzerinden 3 yıl geçmemiş hekimler Dentgroup Vaka Yarışması'na katılabilir. (Dentgroup hekimlerinin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 

Başvurular yarışmacıların Vaka Yarışması Başvuru Formu sayfasından vaka sunumlarını göndermeleri ile gerçekleşir.

 

Yarışmaya tüm branşlarda (Ortodonti, Pedodonti, Endodonti, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Periodontoloji, Oral Patoloji, Genel Diş Hekimliği) katılım sağlanabilir.

 

 

Vaka posterini 5 adımda nasıl hazırlarsın? 

 

  • Vakanı seç.
  • Hastanın öyküsünü ve rahatsızlığını anlat.    
  • Tedavi sırasında neler yaptığını, hangi malzeme ve teknikleri kullandığını detaylıca yaz ve fotoğrafla.
  • Hastanın tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında çekilen röntgenlerini, ağız içi, ağız dışı ve yüz fotoğraflarını posterine ekle.
  • Postere sana ait tanıtıcı künyeni ekle. (İsim, fakülte, sınıf ve fotoğraf)

 

*Dosya boyutu 12 MB’ı geçmemeli, vaka sunumu tek sayfalık poster ve PDF formatında olmalı.

 


Değerlendirme nasıl olur, jüri kimlerden oluşur?

 

Vakalar Yönetim Kurulu üyelerine sunularak, en iyi ilk 10 vaka belirlenir. Ardından dentgroup’un uzman ve pratisyen diş hekimleri ile sponsor firma yetkililerinden oluşan akademik jüri ilk 10 içerisindeki sıralamayı belirler.


Ödüller nelerdir?

 

Vaka yarışmasına sektörün önde gelen firmaları sponsor olur. Her sene bu sponsorluklar doğrultusunda ilk 3'e ödüller verilir. Ayrıca kazananlara dentgroup kliniklerinde staj imkanı sunulur.

 

Son başvuru tarihi nedir?

 

Son başvuru 15 Temmuz 2024 tarihindedir.

 

Sonuçlar ne zaman, nasıl açıklanır?

 

Sonuçlar Ağustos ayı içerisinde www.dentgroup.com.tr adresinde ve Dentgroup sosyal medya sayfalarında açıklanır. 

 

Ödül töreni nerede, nasıl gerçekleşir?


Eylül ayında tüm sponsorların ve yarışmacıların davet edildiği, kazananlara ödüllerinin ve plaketlerinin verildiği ve kendilerine vaka sunumlarını yapma imkanının tanıtıldığı Dentgroup Academy Etkinliği sırasında yapılır.


Kişisel Veriler Hakkında Bilgilendirme


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.

 

Kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermektedir.

 

 KVKK gereği “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’na uygun olarak ve aşağıda yer alan kapsamda değerlendirilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


KVKK’nun 4.5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun


Doğru ve gerektiğinde güncel


Belirli, açık ve meşru amaçlar için


İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü


İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Dentgroup'un ve ona bağlı iktisadi işletmelerin faaliyetleri ile bağlantılı olarak işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı


KVKK’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Dentgroup'un faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (proje/program ortağı, sözleşme ve işbirliği yapılan kurum, üniversite yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz Dentgroup tarafından yürütülen faaliyetler başta olmak üzere etkinlik katılım ve kayıt formları, kurs/staj başvuru formları, iş başvuru formları, akademik veya idari amaçlı başvurular, sözleşmeler, güvenlik nedeniyle alınan bilgiler ve kamera kayıtları gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayalı olarak fiziki veya elektronik ortamda, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları


KVKK’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

Dentgroup'a başvurarak, kişisel verilerinizin

 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Dentgroup Genel Müdürlük, Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan cad. Aras Sok. No: 2 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak bildirebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç (30) otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

Vaka Yarışması Başvuru Formu

Ad Soyad (*)
E-mail (*)
Telefon (*)
mezuniyet durumu (*)
Okuduğu Okul (*)
Öğrenci Belgesi (*) Pdf formatında olmalıdır
Transkript (*) Pdf formatında olmalıdır
Çalışma Durumu (*)
Kurum Adı (*)
Çalıştığı Süre (*)
Vaka Görseli (*)
(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur. () Barkodlu Evraklar E-Devletten Alınmalıdır.